Presentaties & Leertrajecten

 

Zingen in de zorg bij dementie

 

Presentatie 45 min

 

Doelgroep: mantelzorgers, zorgprofessionals en andere geïnteresseerden

 

Aantal deelnemers: vrij

 

Graag deel ik mijn kennis en werkwijze over zingen met mensen met dementie in de zorg. In mijn presentaties is ruimte voor theorie en praktijk. Daarnaast geef ik inzicht in mijn methodiek en laat ik met foto’s en film zien dat -samen- zingen de dagelijkse kwaliteit van zowel de cliënt als de zorgprofessional kan verhogen.

 

 

Zingen als medicijn in de dagelijkse zorg bij dementie

 

Leertraject, 1 dagdeel van 2,5 uur
Theorie – meezingconcert – evaluatie

 

Doelgroep: zorgprofessionals, cliënten en familieleden

 

Aantal deelnemers: maximaal 15 cliënten met allen een begeleider

 

In dit leertraject voor zorgprofessionals besteed ik, naast theorie, aandacht aan de ontwikkelingsmogelijkheden bij dementie. Ik vertel u over het stappenplan om samen zingen in te zetten tijdens de dagelijkse zorg. Vervolgens laat ik u samen met de cliënten door een meezingconcert in de praktijk ervaren wat samen zingen daadwerkelijk doet. Bij dit meezingconcert zijn de betrokken zorgprofessionals en familieleden van de cliënten aanwezig. Na afloop is ruimte voor evaluatie.

 

Zingen als medicijn in de dagelijkse zorg bij dementie

 

Leertraject, 6 dagdelen van 2,5 uur
Theorie – meezingconcert – evaluatie

 

Doelgroep: zorgprofessionals, cliënten en familieleden

 

Aantal deelnemers: maximaal 15 bewoners met een-op-een begeleiding.

 

Naast theorie is er in dit leertraject aandacht voor de ontwikkelingsmogelijkheden bij dementie. Nadat we het stappenplan doorgenomen hebben hoe we samen zingen in kunnen zetten tijdens de dagelijkse zorg, laat ik u door een meezingconcert met de cliënten in de praktijk ervaren wat samen zingen daadwerkelijk doet. Bij dit meezingconcert zijn de betrokken zorgprofessionals en familieleden van de cliënten aanwezig. Na afloop is ruimte voor evaluatie.

 

De serie van 6 contactmomenten (elke 14 dagen) heeft grote meerwaarde op het leer- en implementeerproces van de zorgprofessionals. Bovendien wordt er repertoire opgebouwd waarmee de zorgverleners aan de slag kunnen.

 

 

Wetenschappelijke achterban

 

Ik hecht grote waarde aan de kennis vanuit de wetenschappelijke wereld en heb dan ook regelmatig contact met o.a.:

Daarnaast ben ik in gesprek met Prof. Hans Jeekel en Drs. Fryke Wouda Kuipers van het Erasmus MC en de stichting MAM (muziek als medicijn) over een nieuw te starten wetenschappelijk onderzoek voor zingen als medicijn.

 

Bekijk hier mijn tarieven.

 

De stichting Alzheimer Nederland heeft Maartje de Lint het certificaat ‘samen dementievriendelijk’ toebedeeld.