"De helende kracht van samen zingen"

Stichting Orpheus Curat

 

Missie

De stichting Orpheus Curat heeft tot doel door zang en muziek meer levenskwaliteit toe te voegen aan het leven van mensen met dementie.

Zij tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door inzet van BASE concerten en trainingen en zal steeds in gesprek zijn met wetenschappers en professionals in de ouderengeneeskunde om de BASE methode te verfijnen.

Bestuursleden

 

Allan de Monchy

Bestuursvoorzitter

 

David Engelhard

Secretaris

 

 

Ruud Doodeman

Penningmeester

 

 

Allan de Monchy is natuur- en scheikundige. Hij studeerde aan UVA en Universiteit van Minnesota, USA en trad in 1970 in dienst van het Koninklijke Shell Laboratorium te Amsterdam.
Geeft lezingen over natuurwetenschappelijke onderwerpen met een filosofische inslag.

Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van dementie.

 

 

 

 

 

David Engelhard is manager van het Kenniscentrum Topaz te Leiden. Topaz is een uit negen verzorgingshuizen bestaande organisatie in Leiden en omgeving en heeft specialistische kennis over revalidatie, zorg bij dementie en Huntington.

David organiseert programma’s van de Topaz Academie, wetenschappelijk onderzoek samen met het LUMC, Topcare, Radicale Vernieuwing, Sociaal Intranet (Toplaza).

 

 

 

Ruud Doodeman is Wmo-consulent en wijkteammedewerker bij Incluzio Hollands Kroon.

Hij studeerde op Nyenrode Business University. Hij was werkzaam in de financiële dienstverlening en koos bewust voor een nieuwe carrière stap richting de zorg. Hij is zorg vrijwilliger bij het Respijthuis Alkmaar, een kleinschalige instelling waar mensen met een beperking kunnen logeren zodat hun mantelzorger op adem kan komen.

 

 

Comité van aanbeveling

 

Prof. dr. Wilco Achterberg

 

Bert Keizer

 

Prof. dr. Adri Steenhoek

 

 

 

Wilco Achterberg is hoogleraar ouderengeneeskunde bij LUMC. Wilco is lid van de raad van bestuur bij Pijnplatform en eerste geneeskundige specialist ouderengeneeskunde bij Topaz te Leiden. Hij is onderzoeker bij geriatrische revalidatie, en begeleidt promovendi. ​Naast onderzoek werkt Wilco in de praktijk. Het contact met patiënten is de motor van zijn inspiratie. Verwondering begint aan het bed, vindt hij.

 

 

 

Bert Keizer is al sinds begin jaren tachtig werkzaam als verpleeghuisarts. Daarnaast is hij filosoof en schrijver. Hij schreef o.a. Het refrein is Hein, een openhartige schets van gebeurtenissen in een verpleegtehuis, inclusief stukken over euthanasie en hulp bij zelfdoding. Hij heeft een column in het artsenblad Medisch Contact en een wekelijkse column in dagblad Trouw.

 

 

 

Adri Steenhoek is emeritus hoogleraar specialistisch geneesmiddelenbeleid bij ESHPM (Erasmus School of Health Policy and Management) Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is bestuursvoorzitter van Alzheimer Nederland afdeling Noord-Kennemerland