Leveringscondities

 

1. Algemeen

  1. De leveringscondities zijn van toepassing op al onze producten en inhoud die worden weergegeven op deze website. Wanneer u een bestelling plaatst op deze website, erkent u de leveringscondities te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
  2. U verklaart dat u 18 jaar of ouder bent.
  3. Maartje de Lint voert alle opdrachten naar vermogen uit.
  4. Maartje de Lint verricht slechts werkzaamheden op de gebieden waarop zij deskundig is. Bij werkzaamheden die buiten haar deskundigheid vallen (drukwerk, vormgeving, vervoer, catering) is Maartje de Lint slechts intermediair.
  5. De offerte en/of bevestigingsmail is bindend voor beide partijen wanneer deze door opdrachtgever is teruggestuurd naar Maartje de Lint.
  6. Na afloop van de opdracht vindt er een evaluatie plaats met de opdrachtgever.
  7. Bij opleidingsmodules wordt er tevens schriftelijk geëvalueerd onder de deelnemers.
  8. Maartje de Lint is niet aansprakelijk voor zaakschade en/of gevolgschade naar aanleiding van de door ons uitgevoerde opdracht.
  9. Voor iedere opdracht geeft Maartje de Lint aan wie binnen het bureau eindverantwoordelijk en aanspreekpunt is voor de opdracht. Tevens wordt aangegeven wie de opdracht verzorgt.
  10. Maartje de Lint acht zich verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die hetzij mondeling, hetzij schriftelijk wordt verstrekt door de opdrachtgever.
  11. Materiaal van de opdrachtgever dat ten behoeve van de opdracht wordt gebruikt, wordt aan het eind van de opdracht geretourneerd of vernietigd.

2. Verzending, bezorging en retournering

  1. Alle bestellingen worden verzonden met PostNL, UPS of pakketten post. Houd er rekening mee dat wij mogelijk geen bestellingen naar sommige niet-Nederlandse postbodes kunnen verzenden.
  2. Voor verzendingen buiten Nederland gelden andere verzendkosten. Stuur ons een e-mail op info@maartjedelint.com als deze niet op deze website staat.
  3. Bestellingen worden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging per email verzonden.
  4. De bezorging voor Nederland duurt ongeveer 5 werkdagen.
  5. Levering naar de rest van Europa kan tot 15 werkdagen duren.
  6. Maartje de Lint is niet verantwoordelijk voor een latere levering als producten bij de drukker vertraging oplopen.
  7. U hebt het recht om de goederen die u hebt besteld op de webshop te retourneren binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen. Wij accepteren alleen retouren als u de goederen retourneert met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking. Houd er rekening mee dat wij geen geretourneerde goederen accepteer als wij vermoeden dat het artikel door de klant is beschadigd of is gebruikt.
  8. Als u uw bestelling wilt retourneren, zijn alle kosten voor retourzending en aangepaste of importbelastingen voor uw eigen rekening. Als u een terugbetaling wilt en de geretourneerde goederen voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden, zullen wij het bedrag van de betaling voor de goederen binnen 30 dagen retourneren.
  9. Als er een fout van onze kant is of een verkeerde verzending, zullen wij het bedrag van de betaling, evenals de verzendkosten terugstorten zodra wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen.
  10. Als u een retour wilt sturen, stuur uw ordernummer, naam en reden bij uw retour binnen 14 dagen naar het volgende adres: TTC, Edisonweg 14E, 1821 BN Alkmaar, Nederland.
  11. Voor vragen over uw bestelling of retour, bel naar TTC: 072 303 05 98.

3. Orderbevestiging, verzendbevestiging en prijzen

 1. Nadat u het afreken- en betalingsproces van uw bestelling hebt voltooid, ontvangt u automatisch een orderbevestiging per e-mail.
 2. Uw bestelling wordt verzonden binnen 10 werkdagen vanaf het moment dat u de bestelling heeft geplaatst.
 3. Alle prijzen vermeld op deze website kunnen onder voorbehoud van drukfouten zijn. Aan eventuele drukfouten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Alle prijzen op deze website zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.
 5. Voor buitenlandse bestellingen gelden andere tarieven.

3. Annulering

  1. Bij annulering van een overeengekomen opdracht door de opdrachtgever binnen acht tot vier weken voor de startdatum van de opdracht wordt 50% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
  2. Indien annulering binnen vier weken tot één week voor de startdatum van de opdracht plaatsvindt, wordt 75% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
  3. Indien annulering binnen één week voor de startdatum van de opdracht plaatsvindt, wordt 100% van de aan de opdracht verbonden kosten in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
  4. Bij annulering eerder dan acht weken voor aanvang van de opdracht zijn geen kosten verschuldigd met uitzondering van eventuele voorbereidingskosten.

4. Betaling

  1. De opdrachtgever ontvangt na de opdracht, of aan het einde van de maand bij meerder opdrachten in een maand, een factuur.
  2. Betaling van geleverde diensten dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
  3. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, of op andere wijze te kort schiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van de rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke voor rekening van de opdrachtgever.

5. Auteursrecht

  1. Tenzij anders met opdrachtgever is overeengekomen, rust op alle door Maartje de Lint verstrekte projectplannen, presentaties, syllabi, draaiboeken, werkboeken, muziekboeken, trainingsoefeningen, spellen, hand-outs, cases, rapporten, afbeeldingen, logo’s (delen van) teksten (uit producten) e.d. auteursrecht van Maartje de Lint.

6. Materialen

  1. Er is altijd een recent gestemde piano ter plaatse die gebruikt kan worden voor de training en/of presentatie, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen
  2. Er is een beamer met scherm of een grote monitor aanwezig in de training en/of presentatie ruimte, tenzij schriftelijk anders met de opdrachtgever is overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid

  1. Opdrachtgever vrijwaart Maartje de Lint tegen alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst.

8. Geschillenregeling

  1. Op deze website, deze leveringscondities en alle offertes en/of schriftelijke bevestigingen van opdracht van Maartje de Lint en overeenkomsten tussen opdrachtgever en Maartje de Lint is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, die tussen Maartje de Lint en opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van de offerte en/of de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleidingen overeenkomsten die daaruit voortvloeien, dienen uitsluitend aanhangig gemaakt te worden bij de arrondissementsrechtbank van Amsterdam.
  3. In geval van enig geschil tussen partijen, zullen zij trachten zulks eerst in goed onderling overleg op te lossen, alvorens juridische stappen te ondernemen.
  4. Indien de voorwaarden in de offerte afwijkend zijn van die in de leveringscondities gelden de voorwaarden in de offerte.

9. Privacy en klantenservice

 1. Om goederen te kopen en u de best mogelijke service te bieden, moet u persoonlijke gegevens invullen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het correct verwerken
  en afleveren van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van uw bestelling. Deze informatie wordt zonder uw voorafgaande toestemming niet gebruikt voor commerciële of niet-commerciële doeleinden die geen verband houden met deze website.
 2. Als u vragen, klachten, complimenten hebt of hulp nodig hebt met betrekking tot de bestelling op de webshop, neem dan gerust contact met ons op via: info@maartjedelint.com.